Visa kreditna kartica je internacionalna kartica koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu u svim trgovinama i na svim bankomatima koji imaju istaknut znak Visa, pri čemu korisnik kartice izmiruje svoje obaveze isključivo u KM bez obzira na mjesto nastanka transakcije. Svojim  klijentima omogućavamo automatsku naplatu dospjelog iznosa (5% od iznosa iskorištenih sredstava) putem trajnog naloga’.
Korisnici  kreditne  kartice mogu biti: rezidenti odnosno punoljetni  državljani   Bosne  i Hercegovine   sa stalnim  prebivalištem  u  BiH i nerezidenti.

Detaljnije >>

 

USLOVI:

Klijenti  Banke

Ostali  građani

IZNOS  KREDITA

Do visine  kreditne  sposobnosti   podnosioca zahtjeva, maksimalno  do  10.000,00 KM

ROK  VAŽENJA 

Do  48 mjeseci, nakon  čega je moguće reizdavanje

NOMINALNA  KAMATNA  STOPA

12%  god.

13%  god.

OBEZBJEĐENJE 

Za iznose  do 5.000,00  KM, bez žiranata
Preko 5.000,00 KM, potreban žirant

Za iznose  do 5.000,00  KM, bez žiranata
Preko 5.000,00 KM, potreban žirant i 10 %  depozita od odobrenog limita

NAČIN  OTPLATE  KREDITA

U   KM,  bez obzira   na mjesto nastanka  transakcije