Završen je sedamnaesti  “Kopaonik business forum”, koji je tokom četiri dana trajanja, okupio više od 1300 učesnika, 162 panelista, 2 specijalna gosta,  među kojima su učestvovali vladini zvaničnici, eminentni profesori, bankari, privrednici,  domaći i strani investitori, kao i predstavnici međunarodnih organizacija.Predsjednik Uprave Komercijalne banke a.d. Banja Luka, dr Boško Mekinjić  je učestvovao kao panelista na panelu  „Snažan bankarski sistem za održivi rast“. Pored predsjednika Uprave, u panelu su učestvovali Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Gabriele Pace, zamjenik predsjednika Izvršnog odbora Banca Intesa, Branko Greganović, predsjednik Izvršnog odbora NLB Banke Beograd, Slavica Pavlović, predsjednik Izvršnog odbora Eurobanke i, kao moderator, Jelena Galić, predsjednik Izvršnog odbora AIK banke.Dr Boško Mekinjić je govorio o rezultatima bankarskog sektora Bosne i Hercegovine, stanju i perspektivama daljeg razvoja bankarskog sistema, zakonskoj regulativi koja reguliše ovu oblast, kao i izazovima koje donosi digitalizacija bankarskog sistema. Istakao je da  smo svjedoci procesa digitalizacije koji je zahvatio sve sfere društva pa tako i bankarski sektor BiH koji ne zaostaje mnogo za zemljama u regionu. Razlog tome leži u činjenici što većina banaka u BiH ima svoje matične banke u inostranstvu, tako da se po inerciji dio tih novih tehnologija i bankarskih proizvoda prenosi i na naše tržište. Upoznao je prisutne na panelu sa „Bijelom knjigom“ kao dokumentom koji predstavlja skup svih ili većine problema s kojima se susreće ili će se susretati bankarski sektor BiH, kao  i ponuđena rješenja  kako bi se ti problemi trebali rješavati. Kao zaključak je naveo da razvojnu šansu za privredu Bosne i Hercegovine vidi u kombinaciju ulaganja u razvoj  malih i srednjih preduzeća i infrastrukturnih projekata posebno u dijelu energetike i hidropotencijala sa kojima raspolaže.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija