Komercijalna banka kreirala je novu ponudu gotovinskih kredita za penzioneresa rokom otplate do 60 mjeseci i sa maksimalnim iznosom do 10.000,00 KM.

Kamatne stope su  fiksne tokom čitavog perioda otplate kredita i  kreću se već od 6,99%.

 

Obezbjeđenje kredita čine mjenice, polisa osiguranja života i/ili kreditno sposoban žirant, gdje žirant može biti takođe penzioner.

Korisnici kredita mogu biti i klijenti drugih banaka, bez obaveze prenosa penzije.

 

Sve dodatne informacije možete pronaći na http://www.kombank-bl.com/krediti-za-penzionere ili u Vama najbližoj poslovnici Komercijalne banke.

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija