Komercijalna banka a.d. Banja Luka je 13/10/2014,  u prostorijama Banke, potpisala Sporazum sa JU Ekonomska škola Banja Luka, o izvođenju  praktične nastave učenika bankarske struke četvrtog stepena složenosti.

Komercijalna banka a.d. Banja Luka ulaganje u znanje smatra ulaganjem u budućnost i svojim  doprinosom na cjelokupan razvoj društva u kojem razvoj mladih treba da bude ključni faktor. Vođena tom idejom Banka će pružiti priliku učenicima JU Ekonomske škole Banja Luka, koji se osposobljavaju za bankarske tehničare, da  svoje znanje  prošire upravo u svijetu finansija i steknu svoje prvo profesionalno iskustvo upoznajući se sa radom uspješne banke.

Svjesna da mladi ljudi koji su na pragu profesionalnog opredjeljenja, svojom energijom, spremnošću na kontinuirano učenje, logičko razmišljanje, i svojim idejama  jesu jedan od najvažnijih faktora za napredovanje društva ali  i same Banke. Ovakvim i sličnim aktivnostima Banka se trudi  da doprinese usavršavanju i obrazovanju mladih  i na taj ih način motiviše i spremi za buduće profesionalne izazove.

Saradnjom sa JU Ekomska škola Banja Luka, Banka je napravila mali korak u rješavanju problema nedostatka praktičnog iskustva mladih ljudi u toku njihovog školovanja,  i ukazala na moguće smjernice kojima poslovni subjekti mogu doprinjeti razvoju cjelokupnog ambijenta i nadamo se mogućem smanjenju odliva mladih ljudi van zemlje. Sigurni smo da će mentori iz Banke na kvalitetan način prenijeti svoje znanje i iskustvo  mladima, ali i od njih čuti prijedloge i ideje za unapređenje funcionisanja Banke.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija