Direktor Komercijalne banke a.d. Banja Luka Srđan Šuput je dana 20.04.2016. godine u Mrkonjić Gradu potpisao Ugovor o dugoročnom kreditu za investicije od 1.500.000 KM sa načelnicom Opštine Divnom Aničić. Rok otplate kredita je 84 mjeseca sa grejs periodom od 12 mjeseci.

Komercijalna banka a.d. Banja Luka je kao najpovoljnija izabrana na tenderu, a sredstva iz kredita Opština će koristiti za finansiranje infrastrukturnih projekata na području opštine Mrkonjić Grad iz programa kapitalnih investicija za 2016. godinu.

Direktor Šuput je naglasio da je ova saradnja nastavak dobrog odnosa koji Banka ima sa opštinom Mrkonjić Grad kroz kreditiranje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika te poljoprivrednika iz programa privrednog razvoja opštine Mrkonjić Grad koje je Komercijalana banka a.d. Banja Luka pratila sa najpovoljnijim uslovima.

„Mi u Komercijalnoj banci smo se rukovodili jednom zdravom finansijskom poltikom opštine Mrkonjić Grad, zaduženosti koja je jako niska i smatramo da je rizik sveden na minumum“ rekao je direktor Šuput.

U duhu dobre saradnje direktor Šuput je istakao da će sredstva koja se uzimaju za obradu ovog kredita dodijeliti srednjoj školi za nabavku sportskih rekvizita, u kojoj će opština Mrkonjić Grad obnavljati sportsku salu. Nagalasio je da će Banka i u budućnosti nastojati pomagati projekte od socijalno društvenog značaja u Mrkonjić Gradu i na taj način učvrstiti partnerski odnos Opštine i Banke.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija