Filijala Komercijalne banke u Sarajevu, preseljena je sa adrese Vladimira Perića Valtera 10 u novi, savremeniji prostor u Ulici Kolodvorska  br. 11A, Poslovni centar „Šentada“.

Filijala obavlja sve bankarske poslove sa fizičkim i pravnim licima, kao što su uplate, isplate, domaći i platni promet sa inostranstvom, krediti, depoziti, kartično poslovanje...

Radno vrijeme Filijale ostaje nepromijenjeno, radnim danom od  07:30 do 16:00 časova, a subotom od 08-13:00 časova.

Pored toga klijentima je na istoj adresi za podizanje gotovine dostupan bankomat 24 časa.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija