Predsjednik Uprave Komercijalne banke a.d. Banja Luka dr Boško Mekinjić,  učestvovao je na Ekonomskom forumu Bosne i Hercegovine na panelu pod nazivom „Western Balkans 4.0: Growing digital together (Impact on the Banking sector)“. Govorio je o ekspanziji digitalne tehnologije i njenom uticaju na bankarski sektor.  Istakao je da proces digitalizacije u bankarstvu donosi sa sobom mogućnosti za proširenje portfolia usluga banke, a samim time i nove mogućnosti za povećanje profitabilnosti. Digitalizacija će omogućiti bolju interakciju sa klijentima, automatizaciju i visoku efikasnost poslovnih procesa, ali istovremeno od banaka traži nov način razmišljanja, nov pristup klijentima, prodaji, marketingu i svim drugim aktivnostima.

 

Osvrnuo se na stanje bankarskog sistema BiH, perspektive daljeg razvoja, posljedice tehnološkog napretka u bankarskom sektoru, kao i prednosti i nedostatke digitalizacije usluga u bankarstvu. Pored digitalizacije bankarskog sistema kao jednog od prioriteta, imperativ je očuvanje  povjerenja i stabilnosti bankarskog sistema,  istakao je  Mekinjić, i dodao da  će  se banke u BiH pored unapređenja digitalnih servisa u narednom periodu, u značajnoj mjeri oslanjati i na tradiocionalno bankarstvo u skladu sa potrebama klijenata.

 

Ekonomski forum Bosne i Hercegovine se održava već četvrtu godinu zaredom i okuplja  predstavnika bosanskohercegovačke izvršne vlasti kao i predstavnika regionalnih kompanija, diplomatskog sektora i akademske zajednice. Glavni uvodničar je bio specijalni savjetnik Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za ciljeve samoodrživog razvoja i profesor Univerziteta Columbia Jeffrey Sachs.  Uz gostovanje dr Jeffrey Sachsa, u radu ovogodišnjeg foruma posebna pažnja je bila posvećena i kreiranju pretpostavki za razvoj regionalne mreže za promociju ciljeva samoodrživog razvoja (Sustainable Development Goals network – SDGN) kao dijela globalne mreže (Sustainable Development Solutions Network – SDSN). Centralna ideja Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine 2020 odnosi se na uspostavljanje platforme koja povezuje predstavnike poslovne zajednice, akademije i kreatora ekonomskih politika a sa ciljem promocije preduzetničkih inicijativa i prezentacije naučnih i tehnoloških rješenja.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija