Komercijalna banka AD Banja Luka kao članica NLB Grupe uvela je jedinstvenu tarifu za međunarodne transakcije u okviru NLB Grupacije. Jedinstvena tarifa se odnosi na pravna lica koja naloge ispostavljanju putem elektronskog bankarstva sa standardnim vremenskim okvirom realizacije T+1, iznosi 5 Eura.

 

Ova tarifa se primjenjuje za sve platne elektronske transakcije u poslovanju sa inostranstvom, odnosno devizna plaćanja (naloge odliva), koje pravno lice izvršava među članicama NLB Grupe: NLB Banka Banja Luka, NLB Banka Sarajevo, NLB Banka Beograd, NLB Banka Priština, NLB Banka Skoplje,  NLB Ljubljana, Komercijalna banka Beograd, Komercijalna banka Podgorica i Komercijalna banka Banja Luka.

 

Specifičnosti ove posebne ponude:

  • Primjenjuje se na pravna lica koja imaju otvorene račune kod jedne od banaka članica NLB Grupe.
    • Primjenjuje se na prilive i odlive pravnih lica izvršene između banka članica NLB Grupe: NLB Banka Banja Luka, NLB Banka Sarajevo, NLB Banka Podgorica, NLB Banka Beograd, NLB Banka Priština, NLB Banka Skopje,  NLB Ljubljana, Komercijalna banka Beograd, Komercijalna banka Podgorica i Komercijalna banka Banja Luka (ne primjenjuje se za naloge u kojima učestvuju druge posredničke korespondentne banke).
  • Iznos priliva i odliva nije ograničen.
  • Primjenjuje se samo na elektronska plaćan realizovana putem elektronske banke.
  • Primjenjuje se samo na plaćanja sa redovnim poravnanjem - datumom valute (T+1).
  • Primjenjuje se na plaćanja sa svim opcijama BEN*, SHA* i OUR *.
  • Iznos ova naknada ne može biti korigovan niti smanjena, niti može biti predmet posenih odluka o smanjenima.


 

Napomena:

* OUR opcija -  nalogodavac je dužan platiti naknadu svoje banke od EUR 5,00 i naknadu banke primatelja plaćanja u iznosu od EUR 5,00.

* SHA opcija – nalogodavac je dužan platiti naknadu svoje banke od EUR 5,00,  a naknadu banke primaoca plaća korisnik u iznosu od EUR 5,00.

* BEN opcija – bez troškova za nalogodavca, iznos plaćanja će biti smanjen za naknadu u iznosu od 5,00 EUR .

 

Jedinstvena tarifa se primjenjuje od 15. 05. 2021. godine.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija