Poštovani klijenti,

 

Komercijalna banka AD Banja Luka je dana 29.10.2020. godine. izvršila izmjenu tarifa za poslove sa stanovništvom u domaćoj i stranoj valuti i iste su primjeni od 31.12.2020. godine. Tarife možete preuzeti na http://www.kombank-bl.com/gradjani-tarife i u svim poslovnicama Banke.

 

Obavještavamo sve klijente koji sa Komercijalnom bankom imaju zaključen ugovor o otvaranju, vođenju i zatvaranju tekućeg računa da do dana početka primjene novih tarifa imaju pravo da raskinu već zaključeni ugovor, ako nisu saglasni sa istima.

 

Ako do dana početka primjene novih tarifa klijent ne obavijesti Komercijalnu banku da nije saglasan sa ovim izmjenama, smatraće se da je saglasan sa prijedlogom Komercijalne banke, kako je to predviđeno ugovorom o otvaranju, vođenju i zatvaranju tekućeg računa i članom 18. Opštih uslova poslovanja Komercijalne banke AD Banja Luka koji su trajno dostupni na http://www.kombank-bl.com/opsti-uslovi-poslovanja

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija