Komercijalna banka a.d. Banja Luka će u predstojećem periodu poslovati pod novim nazivom Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka, pod okriljem brenda Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd, kao matične banke. Ova promjena će našim klijentima omogućiti korištenje dodatnih benefita i proizvoda, uvažavajući da Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd ima dugu istoriju stabilnog poslovanja na tržištu u Srbiji, sa posebnim fokusom na razvoj proizvoda za stanovništvo. U tom kontekstu, klijentima će biti na raspolaganju razne olakšice i mogućnosti kroz proširenje i unapređenje postojeće ponude. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd je državna banka koja uspješno posluje preko 100 godina, što dovoljno govori o stabilnosti poslovanja ove institucije.

Klijenti mogu očekivati brojne pogodnosti u budućem periodu s obzirom da Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd konstantno radi na unapređenju usluga, što se ogleda u brojnim primjerima kao što su mogućnost podizanja novca s tekućeg računa bez naknade na bankomatima ove banke u Srbiji za klijente naše Banke, digitalizovanje usluga i plaćanja i uvođenje drugih pogodnosti.

Ono što je takođe važno naglasiti jeste da svi postojeći ugovori sklopljeni sa Komercijalnom bankom a.d. Banja Luka ostaju na snazi i u tom pogledu klijenti mogu očekivati nesmetan nastavak saradnje sa Bankom. Promjena vlasništva ni u kom kontekstu neće narušiti stabilnost poslovanja Banke, već će omogućiti postojećim i novim klijentima još širu ponudu i dugoročan oslonac.

Pred nama je period ispunjenja novih potencijala, ostvarivanja još bliskijih partnerskih odnosa sa državom Srbijom i sigurnog i dinamičnog poslovanja!

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija