BPŠ banka AD Banja Luka namjerava ugasiti račune fizičkim licima nerezidentima kojima su istekli lični dokumenti, a sa kojima Banka nije bila u mogućnosti da stupi u kontakt radi identifikacije i obnavljanja dokumentacije u skladu sa regulativom. Pozivamo vlasnike čiji se računi nalaze na spisku u nastavku ovog obavještenja da kontaktiraju Banku u svrhu obnavljanja istekle dokumentacije i aktiviraju račune u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. Po isteku roka, svi računi za koje vlasnici nisu obnovili potrebnu dokumentaciju i koji nisu imali predviđenu aktivnost po računu biće ugašeni.

 

571-000-03004768-72

571-000-03007953-23

571-000-03009107-53

571-000-03009115-29

571-000-03009751-61

571-000-03008747-66

571-000-03008682-67

571-000-03007139-40

571-000-03008755-42

571-000-03003818-12

571-000-03009859-28

571-000-03009670-13

571-000-03010660-50

571-000-03008674-91

571-000-03008933-90

571-000-03010202-66

571-000-03004113-97

571-000-03010725-49

571-000-03005446-75

571-000-03004822-07

571-000-03008496-43

571-000-03008666-18

571-000-03010687-66

571-010-03000392-03

571-030-03002122-41

571-030-03004346-62

571-030-03005881-16

571-030-03000723-67

571-030-03004273-87

571-030-03005040-17

571-030-03001207-70

571-030-03002084-58

571-030-03001215-46

571-030-03003382-44  

571-030-03005296-25

571-030-03005075-09

571-030-03003080-77

571-030-03005750-21

571-040-03000345-32

571-040-03000574-24

571-040-03000493-73

571-050-03000480-10

571-050-03000730-36

571-060-03000344-25

571-060-03000387-90

571-060-03000425-73

571-060-03000530-49

571-070-03000195-79

571-080-03000580-83

571-100-03001428-51

571-100-03000189-82

571-100-03001290-77

571-100-03001770-92

571-100-03002106-54

571-100-03000740-78

571-050-03000552-85

571-600-03000071-89

571-050-03000153-21

571-000-03007465-32

571-000-03008470-24

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija