BPŠ banka AD Banja Luka namjerava ugasiti račune fizičkim licima nerezidentima kojima su istekli lični dokumenti, a za koje Banka nije bila u mogućnosti da stupi u kontakt radi idetifikacije i obnavljanja dokumentacije u skladu sa regulativom. Pozivamo vlasnike čiji se računi nalaze na spisku u daljem tekstu ovog obaviještenja da kontaktiraju Banku u svrhu obnavljanja istekle dokuemntacije i aktiviraju račune u roku od 30 dana od dana objavljivanja tj. datuma ovog obaviještenja. Po isteku roka svi računi za koje vlasnici nisu obnovili potrebnu dokumentaciju i koji nisu imali predviđenu aktivnost po računu Banka će iste ugasiti.

 

571-000-03007759-23

571-000-03006515-69, 00-646-0006111.7

00-388-0000283.1

571-000-03010083-35

00-388-0000319.6

571-000-03011136-77

00-388-0000320.0

571-000-03011144-53

571-000-03010229-82

571-000-03009760-34

571-000-03011519-92

571-010-03000759-66

571-010-03000856-66

571-010-03000139-83

571-010-03000198-03

571-010-03000767-42

571-010-03000430-83

571-030-03004435-86

571-030-03004494-06

571-040-03000647-96

571-100-03000650-57

571-100-03001479-92

50-388-0000033.0

571-500-03000132-53

571-030-03004036-22

00-640-00050549

00-640-00051529

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija