Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da u na šalterima u vašoj najbližoj poslovnici Banke Poštanska štedionica možete da preuzmete izvještaj o naknadama za usluge povezane sa vašim platnim računom za cijelu 2022. godinu.

Banka je dužna da najmanje jednom godišnje dostavi ili na drugi način učini dostupnim izvještaj o svim naknadama povezanim sa platnim računom svim klijentima – fizičkim licima, te je u skladu s tim omogućeno da navedeno preuzmete na šalteru Banke.

Vaša Banka Poštanska štedionica

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija