Obavještavamo cijenjene klijente da će Banka od 04.08.2017. godine primjenjivati nove tarife(naknade i provizije) za:

 

  • platni promet u zemlji i sa inostranstvom
  • poslove sa stanovništvom u domaćoj i stranoj valuti za domaća i strana fizička lica  
  • kredite stanovništva

 

Za više informacija možete pogledati na www.kombank-bl.com/gradjani-tarife i u Vama najbližoj poslovnici Komercijalne Banke a.d. Banja Luka.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija