Komercijalna banka a.d. Banja Luka svojim klijentima je obezbijedila da na brz, jednostavan i transparentan način  dođu do neophodnih kreditnih sredstava, kako za fizička, tako i za pravna lica.

 

Fizičkim licima je sada dostupna posebna ponuda nenamjenskih i kredita za refinansiranje sa rokom otplate do 5 godina i maksimalanim iznosom kredita do 50.000 KM. Ova ponuda će biti dostupna do kraja tekuće godine, a klijenti  sredstva mogu iskoristiti za refinansiranje svojih obaveze u drugoj banci, pokriće troškova godišnjeg odmora ili za druge namjene u skladu sa svojim željama i potrebama. Ova vrsta gotovinskih kredita namijenjena je fizičkim licima u stalnom radnom odnosu i penzionerima.

 

Uz navedenu ponudu, dostupni su i krediti za preduzetnike, mikro i mala preduzeća za finansiranje obrtnih sredstava, tekuće likvidnosti, finansiranje izvoza, investicija, refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama ili druge namjene u skladu sa potrebama klijenata. Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, a rok otplate je maksimalno 5 godina.

 

Više informacija o ovim ponudama kredita saznajte u Vama najbližoj poslovnici Komercijalne banke a.d. Banja Luka.

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija