Krediti za kupovinu motornih vozila  marke "Fiat  Punto"

  • Iznos  plasmana: 11.734,00  KM  (5.999,00 EUR-a)
  • Rok  otplate: od  jedne  do sedam  godina;
  • Kamatna  stopa godišnja : 4,50 %  god.;
  • Naknada  za obradu  zahtjeva: 0,5 % od iznosa  odobrenog  kredita;
  • Metoda  obračuna: konformna.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija