Komercijalna banka a.d. Banja Luka primjenjuje Odluku Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“.

Cilj Banke je da kroz uzajamnu saradnju sa klijentima kojima je pomoć u novonastaloj situaciji neophodna, pronađe odgovarajuće rješenje i olakša im da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obaveze, a cijeneći povjerenje koje su nam ukazali poslujući sa nama. Posebne mjere su privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja kreditnih obaveza, reprogramiranja kreditnih obaveza ili druge slične  kreditne olakšice sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza i održavanja poslovanja klijenta.

 

Prema Odluci, pravo na posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno  pogođeni, tj. kojima je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu su smanjeni čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci. Svi klijenti kod kojih je došlo do smanjenja platežne sposobnosti ili su ugroženi na neki drugi način izazvan pandemijom, mogu se obratiti Banci sa konkretnim zahtjevom.

 

Obrazac zahtjeva možete preuzeti na sledećim linkovima:

 

Zahtjev za ublažavanje servisiranja obaveza možete podnijeti na način da:

Zahtjev možete predati i u vama najbližoj poslovnici, ali molimo da primarno koristite internet ili telefon kao kanal komunikacije u svrhu izbjegavanja rizika od ugrožavanja zdravlja i klijenata i zaposlenih Banke.

 

Banka može zahtijevati dostavljanje dokumentacije kojom klijent dokazuje pogoršanje kreditne sposobnosti uzrokovano pandemijom, ali  samo kad je neophodno. Dokumentaciju, koja je u toku vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom dostavljena elektronskim putem, klijenti su dužni, nakon prestanka vanrednih okolnosti, dostaviti Banci u  originalu.

Banka će klijenta u najkraćem mogućem roku obavijestiti o rezultatima zahtjeva, te mu poslati odgovarajuću ponudu, ukolliko zahtjev klijenta bude odobren.

 

Srdačno vas pozdravljamo.

Vaša Komercijalna banka a.d.  Banja Luka

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija