Visa kreditna kartica je internacionalna kartica koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu u svim trgovinama i na svim bankomatima koji imaju istaknut znak Visa, pri čemu korisnik kartice izmiruje svoje obaveze isključivo u KM bez obzira na mjesto nastanka transakcije. Svojim  klijentima omogućavamo automatsku naplatu dospjelog iznosa (5% od iznosa iskorištenih sredstava) putem trajnog naloga.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija