• Iznos  plasmana: do visine  kreditne  sposobnosti    podnosioca  zahtjeva  za kredit;
  • Rok  otplate: od  jedne  do sedam  godina;
  • Kamatna  stopa godišnja : 4,50 %  god.;
  • Naknada  za obradu  zahtjeva: 0,5 % od iznosa  odobrenog  kredita;
  • Metoda  obračuna: konformna.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija