K O N K U R S

za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto

 

 

Viši stručni saradnik DB administrator u Sektoru informacionih tehnologija u Komercijalnoj banci AD u Banja Luci

 

1 izvršilac,

 

Osnovne dužnosti:

 

-      obavlja poslove administriranja baze podataka (DB);

-      prati karakteristike i ponašanje baze podataka u radnim uslovima i vrši optimizaciju DB resursa;

-      održava sistem upravljanja bazom podataka;

-      u saradnji sa projektantima i programerima radi na projektovanju logičke strukture podataka;

-      definiše postupke obnove oštećenih podataka i vrši oporavak baze;

-      ostvaruje saradnju sa korisnicima u fazi kreiranja zahtjeva, modeliranja podataka i procesu projektovanja i realizacije;

-      učestvuje u definisanju uslova za integraciju sa internim i eksternim aplikacijama;

-      učestvuje u implementaciji aplikativnog softvera i programskih paketa u organizacione dijelove Banke;

-      obavlja testiranje programskih rješenja prije njihove upotrebe, te učestvuje u distribuciji softvera;

-      vodi brigu o zaštiti podataka, pravima korisnika i sigurnosti DB resursa;

-      izraduje tehničku dokumentaciju, uputstva za korisnike i učestvuje u njihovoj obuci;

-      radi na vlastitom stručnom usavršavanju;

-      učestvuje u realizacijii programa za rješavanje ad hoc izvještaja, pregleda ili upita;

-      obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

 

Neophodni uslovi:

 

  • VSS VII stepen – ETF, PMF, FON ili srodnog informatičkogusmjerenja;
  • Napredno poznavanje sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP)- poželjna orijentisanost prema Microsoft SQL platformi aktuelnih verzija;
  • Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Poznavanje engleskog jezika.

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

-      kratku biografiju i

-      motivaciono pismo

 

Konkurs ostaje otvoren do 20.02.2016. godine.

 

Prijave dostaviti na adresu:Komercijalna banka AD Banja Luka, Veselina Masleše br. 6, 78000 Banja Luka ili na e-mail: posao@kombank-bl.com.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija