Članice Grupe Komercijalna banka, koju pored Komercijalne banke Beograd čine i Komercijalna banka Banja Luka i Komercijalna banka Budva su uvele beneficirane tarife  za plaćanja usluga po nalozima klijenata u okviru članica svoje grupacije, dok su neke naknade i ukinute.

Tako, od 15. decembra, za obradu priliva u korist računa fizičkih lica otvorenih kod banaka iz Grupacije Komercijalna banka, a  po nalogu klijenata unutar Grupe, ne naplaćuje se  bilo kakva naknada.

Istovremeno, za plaćanja po nalogu fizičkih lica u korist računa klijenata Grupe uveden je fiksni iznos naknade od samo 5 evra, bez obzira na iznos plaćanja.

U KB Budva i KB Banja Luka znatno je smanjen iznos naknade za obradu priliva - pravnih lica, koji dolaze po nalozima klijenata unutar Grupe, dok se u Komercijalnoj banci Beograd ova naknada ne naplaćuje.

Smanjeni su i iznosi naknade za plaćanja po nalogu pravnih lica u korist računa klijenata Grupe za najmanje 50%. Uz to, klijenti unutar Grupe imaju pravo na dvostruko nižu proviziju prilikom kupovine deviznih sredstava za plaćanja prema partnerima unutar Grupe.

Cilj uvođenja beneficiranih tarifa je da se u praksi valorizuju prednosti osavremenjivanja poslovanja i unapređenja organizacije Grupacije Komercijalna banka i podstaknu plaćanja između klijenata Grupe, što će im omogućiti da ostvare znatne uštede kod korišćenja bankarskih usluga, kao i da se u Grupu uključi što više novih klijenata.
  
U prilogu dajemo tabelu sa pregledom naknada u okviru klijenta Grupe.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija