Uz velika očekivanja i optimizam, zaposleni u Komercijalnoj banci sa nestrpljenjem očekuju početak rada kao članice u okviru NLB Grupe, koja je zvanično postala vlasnik Komercijalne banke nakon današnje uspešne realizacije kupoprodajnog ugovora, zaključenog sa Republikom Srbijom 26. februara 2020. godine.  

 

Nastavljamo tamo gde smo sada: stabilna i uspešna finansijska institucija, sa 50 godišnjom tradicijom usmerena pre svega ka zadovoljstvu svojih klijenata. Takvi ćemo sigurno i ostati.

 

„Komercijalna banka vrlo dobro posluje uprkos mnogim izazovima koje je pandemija virusa COVID-19 postavila pred naše ekonomije i društva. Stoga sam siguran da će poslovanje Banke biti dodatno unapređeno dolaskom NLB Grupe, kao dela bankarske grupacije koja je aktivna u celom regionu Jugoistočne Evrope. Ovo je bio zahtevan proces koji je zahtevao puno rada i stručnosti, tako da smo posebno zadovoljni što smo ga okončali uspešno i transparentno“, izjavio je predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke Vladimir Medan.

 

„Porodice rastu i razvijaju se, pa tako i naša. Izuzetno smo zadovoljni što svojim novim kolegama iz Komercijalne banke možemo poželiti najtopliju dobrodošlicu u porodicu NLB Grupe. Takođe smo i izuzetno ponosni što smo okončali ovaj proces preuzimanja u vremenskom okviru koji smo predvideli u trenutku potpisivanja. Ova transakcija predstavlja još jednu važnu prekretnicu u transformaciji NLB Grupe u regionalnog šampiona“, naglasio je Blaž Brodnjak, predsednik Izvršnog odbora NLB-a (NLB d.d. CEO).

Ono što je za naše klijente najvažnije, pored dokazane sigurnosti, je da oni neće imati bilo kakve promene uslova ni dodatnih aktivnosti u korišćenju usluga koje obavljaju sa Komercijalnom bankom: od tekućih računa, kartica, platnog prometa, do depozitnih i kreditnih poslova, sa naglaskom da svi postojeći uslovi ostaju nepromenjeni. Naprotiv, jedan od prvih zadataka koji nas neposredno očekuju je da i postojeće uslove za klijente unapredimo, kako u segmentu stanovništva, tako i privrede. I jednima i drugima stavićemo na raspolaganje dodatne opcije i nove proizvode i usluge, kao i nove potencijale koje pruža sinergija u okviru Grupe, ali i one koje će doneti najavljena ulaganja u nove tehnologije, platforme i proizvode.

Ulaskom u porodicu NLB, Komercijalna banka postaje još snažnija, i sa stanovišta perspektive širenja tržišta, i sa stanovišta finansijskog potencijala za podršku klijentima, koji imaju mnogo razloga i da od Banke, koja je postala deo međunarodne finasijske grupacije, očekuju još više.

***

O NLB Grupi: NLB Grupa je najveća bankarska i finansijska grupacija u Sloveniji sa isključivom strateškom zainteresovanošću za Jugoistočnu Evropu. Pokriva tržišta od približno 17,4 miliona stanovnika. Pored NLB d.d. matičnog društva u Sloveniji, NLB Grupu čini i šest banaka u Jugoistčnoj Evropi, od kojih četiri premašuju 10% tržišnog učešća, nekoliko privrednih društava za pomoćne usluge (upravljanje sredstvima, upravljanje nekretninama itd), kao i ograničeni broj zavisnih društava koja se ne bave našom osnovnom delatnošću i koje su u procesu kontrolisanog ukidanja. NLB je otvoreno akcionarsko društvo čije se akcije kotiraju na Ljubljanskoj berzi, a globalne depozitarne potvrde se kotiraju na Londonskoj berzi. NLB Grupa je jedina finansijska institucija fokusirana isključivo na Jugoistočnu Evropu i na pružanje inovativnih, jednostavnih rešenja okrenutih klijentima, uz najbolje korisničko iskustvo na tim tržištima. Uz jasnu poslovnu strategiju, NLB Grupa je posvećena opravdavanju poverenja koje njeni akcionari imaju u nju. Osim toga, NLB Grupa nije samo finansijska grupa. Pored dobrih poslovnih performansi i finansijskih rezultata koji doprinose ekonomskom razvoju Jugoistočne Evrope, NLB Grupa takođe želi i da oblikuje i unapredi društveno okruženje u kojem posluje, kao i da doprinese boljem kvalitetu života. Naime, za nas ovaj region nije samo tačka na mapi. Ovaj region je naš dom.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija