Komercijalna banka AD Banja Luka  je ukinula provizije na sve uplate fizickih i pravnih lica na racune koji su otvoreni u BiH za pomoc najugrozenijima u poplavama u BiH, bez obzira da li se radi o uplatama u konvertibilnim markama unutar BiH, ili uplatama iz inostranstva.

Informaciju o računima na koje se može vršiti donacija može se naći na web stranicama Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH.

www.vladars.net

www.fbihvlada.gov.ba

Informativna služba Komercijalna banke a.d. Banja Luka 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija