Prateći potrebe svojih Klijenata Komercijalna banka ad Banja Lukaje potpisala Ugovor sa  Marketautom doo Laktaši  i time omogućila građanima da  kroz ponudu auto kredita namjenjenih za kupovinu vozila FIAT 500L na veoma brz i jednostavan način uz izuzetno povoljne kamatne stope i sa rokom otplate do 6 godina.

Za razliku od ostalih bankarskih proizvoda informacije o kreditu vezano za FIAT 500L Klijenti Komercijalne banke ad Banja Luka mogu dobiti i na prodajnim mjestima u ovlaštenim auto kućama sa spiska ovlaštenih distributera vozila marke FIAT dok informativni primjer obračuna anuiteta za kupovinu automobila na kredit klijenti mogu dobiti unaprijed u najbližoj poslovnici Komercijalne banke ad Banja Luka". 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija