Komercijalna banka je prepoznajući zahtjeve tržišta dodatno poboljšala uslove kratkoročnih kredita za velike, srednje male i mikro privredne subjekte.

Iznos pojedinačnih plasmana zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, a fiksna  kamatna stopa se kreće već od 2.30%.

Krediti su namjenjeni za finansiranje obrtnih sredstava, izvoza, tekuće likvidnosti, refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama, te za ostale namjene.

 

Detalje ove ponude možete saznati u poslovnicama Komercijalne Banke ad Banja Luka .

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija