Komercijalna  Banka AD Banja Luka upućuje javni poziv za zakup poslovnog  prostora  u Tuzli. 
Prostor treba da bude na užem  području  grada, površine  od 50 do 60 m2, sa obezbjeđena najmanje dva  parking  mjesta. Minimalni rok zakupa je 3 godine. Prostor treba da bude prilagođen  obavljanju  poslova  bankarske  djelatnosti   i standardima Banke. 
Ponude uz dokaz o vlasništvu prostora dostaviti na adresu Komercijanla   Banka AD  Banja  Luka Ulica Veselina  Maslese  br. 6.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija