Komercijalna Banka AD Banja Luka, Ul. Veselina Masleše broj 6., 78 000 Banja Luka upućuje 

JAVNI POZIV


za podnošenje prijave za učešće u izboru ovlaštenih procjenitelja (vještaka) sa kojima će Banka uspostaviti poslovnu saradnju. 
Komercijalna Banka AD Banja Luka vrši izbor ovlaštenih procjenitelja (vještaka) pravnih i fizičkih lica koji bi vršili procjenu vrijednosti nepokretne i pokretne imovine za potrebe Banke i klijenata Banke. Izabrani  ovlašteni procjenitelji (vještaci) biće uvršteni na Listu procjenitelja (vještaka)  Komercijalne Banke AD Banja Luka.
Komercijalna Banka AD Banja Luka ima potrebe za ovlaštenim procjeniteljima (vještacima) građevinsko-arhitektonske, saobraćajne, mašinske, ekonomske, poljoprivredne i finansijske struke.
Izbor procjenitelja (vještaka) se vrši za sljedeća mjesta: Banja Luka, Gradiška, Mrkonjić Grad, Distrikt Brčko, Bijeljina, Tuzla, Pale, Trebinje, Prijedor, Zvornik i Sarajevo.

Pravo učešća na izboru za ovlaštenih procjenitelja (vještaka) imaju pravna i fizička lica koja u Banku dostave sljedeću dokumentaciju:
-    Ovjerena kopija Licence za procjenitelja/vještaka (Rješenje nadležnog Ministarstva BiH/RS/FBiH, Brčko DIstrikt),
-    Popunjen „Upitnik za ovlaštene procjenitelje",
-    Dostavljena kompletna dokumentacija (Popis dokumentacije se nalazi u obrascu „Upitnik za ovlaštene procjenitelje".

Dokumentaciju je potrebno poslati na poštansku adresu Komercijalne Banke AD Banja Luka, Ul. Veselina Masleše br. 6., 78000 Banja Luka,sa naznakom „za učešće u izboru ovlašćenih procjenitelja".

Upitnik za ovlaštene procjenitelje koji moraju da popune svi zainteresovani ovlašteni procjenitelji (vještaci) sa spiskom neophodne dokumentacije koja se dostavlja može se preuzeti svakog radnog dana od 08. do 16. časova u prostorijama Banke i to u Centrali Banja Luka, svim organizacionim dijelovima Banke kao i na web stranici Banke (www.kombank-bl.com). .
Komercijalna Banka AD Banja Luka će u obzir uzeti sve prijave procjenitelja koje se u Banku dostave najkasnije 10. dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske". 
Komunikacija povodom Javnog poziva se može vršiti i putem e-mail adrese Banke (office.procjenitelj@kombank-bl.com ).

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija