Komercijalna banka AD Banja Luka, UlicaVeselina Masleše broj 6, 78 000 Banja Luka,upućuje

 

 

JAVNI POZIV

 

za dostavljanjeponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Sarajevu

za potrebe Komercijalne banke AD Banja Luka

 

I Komercijalna banka AD Banja Luka ima potrebu za zakup poslovnog prostora u Sarajevu sljedećih karakteristika

 

-      poslovni prostor u Sarajevu

-      površina od 70 do 150 m2

-      da je poslovni prostor na atraktivnoj lokaciji ( centar grada )

-      obezbjeđeno parking mjesto

-      da poslovni prostor bude prilagođen obavljanju poslova bankarske djelatnosti

-      da je poslovni prostor uknjižen i da je nesporno vlasništvo na predmetnom poslovnom prostoru.

 

IIU izboru poslovnog prostora će učestvovati ponude svih pravnihi fizičkihlica koja se dostave u banku i sadrže sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Ekonomsku ponudu,
  2. Dokaz o vlasništvu (dokumentacija ne starija od 30 dana),
  3. Detaljan opis poslovnog prostora i lokacije poslovnog prostora, sa fotografijama prostora spolja i iznutra.

 

Ponude dostaviti na adresu Komercijalna banka AD Banja Luka, Ulica Veselina Masleše br. 6, 78000 Banja Luka, sa naznakom za Službu podrške.

 

III Komercijalna banka AD Banja Luka će sa vlasnikom poslovnog prostora koji bude izabran od strane Bankezaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

 

IV Komercijalna banka AD Banja Luka će u obzir uzete sve ponude koje se u Banku dostave najkasnije 10dana od dana objavljivanja.

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija