Komercijalna banka a.d. Banja Luka jeomogućila isplatu penzija, invalidnina, socijalnih davanja i sličnih primanja (u daljem tekstu: penzije i druga primanja)  za klijente koji imaju 65 i više godina, a koji nisu u mogućnosti doći u Banku,  na način da za njih može podići novac drugo lice (punomoćnik).

Obrazac za punomoćje je dostupna u linku i u poslovnicama Banke. 

 

Klijenti koji nisu u mogućnosti da preuzmu obrazac na navedi način, mogu svojeručno na listu papira da napišu izjavu o punomoćju koja mora da sadrži tačne podatke i to:

 

Podaci za primaoca penzije:

 • ime i prezime
 • JMBG
 • lična karta broj
 • lična karta izdata od
 • adresa
 • naziv banke:
 • broj računa u banci
 • iznos sredstava koji želite da podignete
 • potpis na punomoćju treba da bude u skladu sa potpisom na identifikacionom dokumentu lica koje daje punomoćje
 • datum davanja punomoćja

 

Podacu za lice kojem dajete jednokratno punomoćje:

 • ime i prezime
 • JMBG
 • lična karta broj
 • lična karta izdata od
 • adresa

 

Lice koje je dobilo punomoćje, uz svoju ličnu kartu, i ličnu kartu penzionera, može doći u Banku i podići penziju i druga primanja.

Banka će nakon prijema originala punomoćja, izvršene kontrole ličnih dokumenata vlasnika računa i ovlašćenog lica, izvršiti i provjeru punomoćja.  Ukoliko obrazac punomoćja zadovoljava sve kriterijume, ovlašćenom licu će se izvršiti isplata označenih sredstava.

 

Na osnovu gore navedenog Banka isplaćuje traženi iznos uz sledeća ograničenja:

 • Maksimalan iznos isplate je u visini jedne penzije ili drugog primanja
 • Punomoćje je jednokratna, odnosno isto važi samo za jednu transakciju
 • Maksimalno jednom mjesečno se sredstva sa računa mogu podići na navedeni način
 • Punomoćniku se ne može dati podatak o stanju računa klijenta

 

Za više informacija možete kontaktirati sledeće brojeve telefona: Banja Luka (+387 51)244-762; Sarajevo (+387 33)276-403 i Drvar (+387 34)448-905.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija