Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd, na tržištu Republike Srpske kao i Bosne i Hercegovine prisutna je od trenutka akvizicije NLB Komercijalne banke a.d. Banja Luka, koja je uspešno realizovana u decembru 2021. godine.
Banka sa stogodišnjim iskustvom, jasno artikulisanim državnim interesom i proaktivnom vizijom bankarskog poslovanja, nastavlja sa kontinuiranim radom i nakon isteka mandata članova Uprave banke prof. dr Boška Mekinjića i mr Dragane Vujičić-Stefanović. Nadzorni odbor BPŠ Banke a.d. Banja Luka je na sednici održanoj 27.6.2024. godine imenovao nove članove Uprave Banke.
Imenovani su dugogodišnji zapaženi i uspešni zaposleni matične banke u Srbiji, Marko Maksimović, dipl. pravnik iz Beograda, za vršioca dužnosti predsednika Uprave banke i Nikola Milić, dipl. ekonomista iz Beograda, za vršioca dužnosti člana Uprave Banke. Dijana Savić, dipl.pravnik iz Banja Luke, nastavlja sa radom i u novom mandatu, čime se ostvaruje kontinuitet u radu Banke u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
U skladu sa zakonskom regulativom, pokrenuta je procedura pribavljanja prethodne saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske za nove članove Uprave Banke, nakon čega Banka u punom kapacitetu nastavlja sa započetim aktivnostima, kao čvrst oslonac privredi i građanima, kako Republike Srbije tako i Republike Srpske.


Nadzorni odbor
Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija