Komercijalna banka a.d. Banja Luka namjerava ugasiti račune fizičkih i pravnih lica na kojima nije bilo aktivnosti od strane vlasnika računa, uključujući deponovanje ili povlačenje sredstava sa računa od vlasnika u periodu od jedne godine od dana posljednje aktivnosti vlasnika računa, a u slučaju oročenih depozita godinu nakon dospjeća.

U nastavku dostavljamo listu neaktivnih  računa i pozivamo vlasnike da iste aktiviraju u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove obavjesti, u suprotnom će Banka račune ugasiti.

FIZIČKA LICA -   PARTIJA PRAVNA LICA -   RAČUN
0000100032708 5710300000024200
0100300000163 5710400000091220
0900100005124 5710400000092680
0000100100770 5710400000095980
0900100003679 5710400000096460
0220100005786 5710400000096560
0200100034335 5710400000097530
0238500007466 5710800000106240
0220100002647  
0300100002616  
0300100018300  
0338500002981  
0300100030105  
0300100008762  
0300100032434  
0300100031179  
0300300001851  
0400100024800  
0438500005802  
0400300000116  
0400100007515  
0438500002919  
0400100019815  
0620100000758  
0620100000740  
0600100022769  
0620100001630  
0620100001851  
0600100019032  
0620100000863  
0800100011189  
0800100011405  
0800100020170  
0838500005622  
1000100003868    
1000100004260    
1000100005526    
1000100000605    
1000100001741    
1000100002918    
2020100000022    
2038500000877    
2038500000796    
2038500000478    
2000100000412    
2038500000044    

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija