Komercijalna banka AD Banja Luka, Ulica Veselina Masleše broj 6, 78 000 Banja Luka, upućuje

 

 

JAVNI POZIV

 

za dostavljanjeponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Sarajevu

za potrebe Komercijalne banke AD Banja Luka

 

I Komercijalna banka AD Banja Luka ima potrebu za zakup poslovnog prostora u Sarajevu sljedećih karakteristika

 

-      poslovni prostor u Sarajevu

-      površina od 50 do 100 m2

-      da je poslovni prostor na atraktivnoj lokaciji ( centar grada )

-      obezbjeđena najmanje 2 parking mjesta

-      da poslovni prostor bude prilagođen obavljanju poslova bankarske djelatnosti

-      da je poslovni prostor uknjižen i da je nesporno vlasništvo na predmetnom poslovnom prostoru.

 

IIU izboru poslovnog prostora će učestvovati ponude svih pravnih i fizičkih lica koja se dostave u banku i sadrže sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Ekonomsku ponudu
  2. Dokaz o vlasništvu
  3. Detaljan opis poslovnog prostora i lokacije poslovnog prostora.

 

Ponude dostaviti na adresu Komercijalna banka AD Banja Luka, Ulica Veselina Masleše br. 6, 78000 Banja Luka, sa naznakom za Službu podrške.

 

III Komercijalna banka AD Banja Luka će sa vlasnikom poslovnog prostora koji bude izabran od strane Banke zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

 

IV Komercijalna banka AD Banja Luka će u obzir uzete sve ponude koje se u Banku dostave najkasnije 10 dana od dana objavljivanja.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija