Konkurs se odnosi na popunjavanje radnih mjesta:

 • Viši stručni saradnik projektant - programer u Sektoru informacionih tehnologija u Banci Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banjaluka
 • Viši stručni saradnik - sistem inženjer u Sektoru informacionih tehnologija u Banci poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banjaluka

 

 1. Viši stručni saradnik projektant - programer u Sektoru informacionih tehnologija

1 izvršilac,

Osnovne dužnosti:

 • radi na implementaciji bankarskog softvera i ostalih poslovnih aplikacija;
 • učestvuje u izvođenju i primjeni informatičkih projekata, gdje su angažovane eksterne firme;
 • realizuje programe za rješavanje ad hoc izvještaja, pregleda ili upita;
 • vrši programiranje prema definicijama i projektnim zadacima;
 • osigurava primjenu standardnih rješenja u projektu;
 • održava aplikativna rješenja prema potrebama poslovnih procesa, prati usklađenost poslovnih procedura i postojećih informatičkih rješenja, te predlaže korekcije;
 • učestvuje u testiranju i provjeri ispravnosti rada pojedinih programa i podsistema;
 • izrađuje tehničku i tehnološku dokumentaciju i uputstva za korisnike;
 • održava aplikacije u eksploataciji;
 • radi na vlastitom stručnom usavršavanju;
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

Uslovi za obavljanje posla:

 • VŠS/VSS, VI/VII stepen – ETF, PMF, FON ili srodnog informatičkog usmjerenja;
 • minimum jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • motivisanost i timski rad, orjentisanost cilju, poslovnost

 

 1. Viši stručni saradnik - sistem inženjer u Sektoru informacionih tehnologija

1 izvršilac,

Osnovne dužnosti:

 • učestvuje u izboru, implementaciji i održavanju sistemske, bazne i računarsko-komunikacione infrastrukture informacionog sistema  banke;
 • vrši instaliranje i podešavanje sistemskog i mrežnog softvera na cluster serverima, aplikatvinim, infrastrukturnim i ostalim namjenskim serverima (RTGS, GC, E-mail, Web, ...) i radnim  stanicama;
 • nadgleda sistemske resurse i performanse;
 • vrši optimizaciju korištenja informatičke infrastrukture;
 • kreira procedure za sistemsku zaštitu, vodi računa o zaštiti sistemskog i baznog softvera;
 • nadgleda rad storage sistema i realizuje procedure backup-a podataka;
 • razvija i održava računarsko-komunikacionu mrežu u centrali i filijalama Banke;
 • predlaže i realizuje politike i procedure iz domena bezbjednosti informatičkih resursa (računarske mreže, hardverska i softverska zaštita, implementira sisteme antivirusne zaštite);
 • učestvuje u projektovanju i podešavanju novih konfiguracija;
 • obezbjeđuje sistemsku i aplikativnu podršku za uvođenje servisa elektronskog i internet bankarstva, kartičnog poslovanja,  mobilnog bankarstva i sl.;
 • kreira programske interfejse potrebne za povezivanje sa eksternim aplikacijama;
 • kreira, održava i vrši stalno ažuriranje sistemske dokumentacije;
 • po potrebi učestvuje u obuci korisnika;
 • radi na stalnom stručnom usavršavanju;
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za obavljanje posla:

 • VŠS/VSS (VI/VII) stepen – ETF, PMF, FON ili srodnog  informatičkog usmjerenja;
 • minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • motivisanost i timski rad, vještina komunikacije, orjentisanost cilju.

 

Uz prijave je potrebno dostaviti:

 • kratku biografiju
 • motivaciono pismo

Konkursi ostaju otvoreni 10 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti na e-mail adresu posao@kombank-bl.com

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija