Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd od danas je vlasnik Komercijalne banke a.d. Banja Luka, nakon što je na Banjalučkoj berzi uspješno finalizovana kupoprodajna transakcija. 

Ugovor o kupoprodaji Komercijalne banke Banja Luka, Banka Poštanska štedionica i Komercijalna banka a.d. Beograd potpisale su 27. oktobra 2021. godine, a kupovina 100 odsto akcija na Banjalučkoj berzi realizovana je po dobijanju saglasnosti regulatornih tijela: Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Narodne banke Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Svi klijenti Komercijalne banke Banja Luka mogu neometano da nastave da koriste sve proizvode i usluge koje imaju u banci, kao i dodatne benefite koje za njih i buduće korisnike priprema Banka Poštanska štedionica.

Bojan Kekić, predsjednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica istakao je da će ova banka, koja ove godine obilježava 100 godina neprekidnog rada, svojom uslugom i ponudom na najbolji mogući način izaći u susret klijentima, građanima i privrednicima u Republici Srpskoj, kao što to čini i u Republici Srbiji.  

„U ovoj akviziciji prepoznali smo svoje potencijale, naročito u segmentu poslovanja sa stanovništvom, ali i činjenici da danas u Republici Srpskoj ne postoji niti jedna banka sa većinskim kapitalom Republike Srbije. Kao banka koja je 100 odsto u vlasništvu države Srbije i sa jasno artikulisanim državnim interesom, Banka Poštanska štedionica biće svojevrstan finansijski autoput između Srbije i Republike Srpske. Dolazimo sa jasnom misijom da finansijski podržimo i stanovništvo i privredne subjekte kako bi ekonomija Republike Srpske, kao i Republike Srbije, išla sigurnim i dinamičnim koracima napred“, zaključio je Bojan Kekić. 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija