BPŠ Banka a.d. Banja Luka redovno ažurira podatke prezentovane na ovom web sajtu.

Objavljeni podaci su isključivo informativnog karaktera pa postoji mogućnost da dođe do promjene podataka u periodu između dva ažuriranja.

BPŠ Banka a.d. Banja Luka ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korišćenjem informacija sa ovog sajta.

BPŠ Banka a.d. Banja Luka ne odgovara za sadržaje eksternih sajtova čiji se linkovi nalaze na ovoj prezentaciji.