predsjednik Uprave Banke dr Boško Mekinjić (biografija)

član Uprave Banke Dijana Savić (biografija)

član Uprave Banke mr Dragana Vujičić Stefanović (biografija)