Obavještavamo naše poštovane klijente da je saglasno instrukciji o strukturi i upotrebi međunarodnog broja bankarskog računa-IBAN-(sl. glasnik RS br 4/26.01.2007) BPŠ Banka a.d. Banja Luka primjenjuje IBAN standard koji podrazumjeva prilagođavanje strukture postojećih deviznih računa u Bankama, prema precizno definisanoj strukturi IBAN broja.

 

Šta je IBAN broj?

IBAN broj (IBAN – international bank account number) predstavlja niz od 20 alfanumerička znaka, koji precizno identifikuju zemlju, banku i račun klijenta u Banci bilo gdje u svijetu, a primjenjuje se u svim zemljama EU..
   
      +387-51 244 722
      +387-51 244 728
      +387-51 244 726