Vaši računi – naša briga!

BPŠ Banka vam pruža mogućnost da vaše stalne mjesečne obaveze izmiruje umjesto vas putem trajnog naloga na tekućem računu.

Za ugovaranje ove usluge dovoljno je otvoriti tekući račun u bilo kojoj od agencija ili filijala Banke, potpisati zahtev za otvaranje/prijavu trajnog naloga i priložiti poslednji račun koji sadrži sve neophodne elemente za plaćanje usluge koju želite da ubuduće Banka izmiruje umesto vas. 

Trajni nalog možete koristiti za izmirivanje redovnih mjesečnih obaveza po promjenljivom iznosu za račune fiksne i mobilne telefonije prema Telekomunikacijama RS - bez naknade.
Pored navedenog, Banka može po vašem nalogu izvršavati  pojedinačne prenose u fiksnom iznosu određenog datuma na račune fizičkih i pravnih lica u okviru i van Banke. 

051/244-733 i 051/244-731