Prijateljstvo za cijeli život

Tekući račun Komercijalne banke omogućit će Vam da uspješno raspoređujete svoje finansije i rukovodite sa njima.
Pored standardnih usluga vezanih za platni promet, za Vas smo obezbjedili i niz proizvoda koji će učiniti da Vaš novac jednostavno vrijedi više i uvijek Vam bude na dohvat ruke.
Povjerite Komercijalnoj banci brigu o svom tekućem računu.
Naš profesionalni tim pružit će Vam niz konkretnih savjeta i usluga ali i šansu za nove investicije. Posjetite nas za početak dugog prijateljstva.

Pravo na otvaranje tekućih računa imaju sva punoljetna, pravno i poslovno sposobna lica,građani BiH,/rezidenti i nerezidenti-koji imaju boravišnu i radnu vizu/-maloljetna lica sa navršenih 15 godina sa ograničenom poslovnom sposobnošću/imaju pravo raspolaganja samo sredstvima po osnovu zarada/-maloljetna lica ispod 15 godina koja imaju zakonskog zastupnika-lica pod starateljstvom.

Detaljnije >>
Procedura za otvaranje računa krajnje je jednostavna.

Potrebni su Vam slijedeći dokumenti:

  • lična karta ili drugi identifikacioni dokument na uvid
  • potvrda o prebivalištu CIPS ili režijski račun ne stariji od 30 dana


Vlasnicima tekućih računa u Banci omogućeno je:

  • Raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa u svim ekspoziturama Banke
  • mjesečno izvršavanje trajnih naloga sa tekućih računa građana
  • odobravanje pozajmica u visini 1,5 lična dohodka
  • dobijanje platnih kartica
  • odobravanje gotovinskih, potrošačkih i stambenih kredita po povoljnim uslovima


Za održavanje tekućeg računa u Komercijalnoj banci, potrebna je samo 2 KM mjesečno, a vlasnik računa može prenijeti pravo raspolaganja sredstvima sa računa na bilo koje fizičko lice, po svom izboru.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem sledećih kontakt telefona:

      +387-51 244 722
      +387-51 244 728
      +387-51 244 726