Statut Komercijalne Banke ad Banja Luka

Rješenje ABRS

Prve izmjene i dopune Statuta Banke

Rješenje ABRS o saglasnosti na Prve izmjene i dopune Statuta Banke

Statut Banke Poštanska štedionica a.d. Banja Luka

Rješenje ABRS o saglasnosti na Statut Banke Poštanska štedionica a.d. Banja Luka