Vrsta kredita

STAMBENI  KREDITI ZA SAMCE I PAROVE

Korisnici

Fizička lica:

•  mladi pojedinci, koji imaju do 35 godina u vrijeme podnošenja kreditnog zahtjeva (bez obzira na stručnu spremu)

•  parovi sa djecom ili bez djece, koji imaju do 35 godina u vrijeme podnošenja kreditnog zahtjeva (bez obzira na stručnu spremu),

• samci sa visokom stručnom spremom (bez obzira na godine starosti),

• parovi sa visokom stručnom spremom, oba partnera (bez obzira na godine starosti).

Iznos  kredita

•  do 5.000,00 KM do 50.000,00 KM za proširanje (finansiranje proširenja stambene jedinice dopušteno je samo u slučajevima u kojima ukupna površina postojeće jedinice ne prelazi 20 m2 po članu domaćinstva)

•  do 100.000,00 KM za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice u vlasništvu(ukupna površina stambene jedinice, za kupovinu, ograničena je na 65 m2, odnosno u izgradnji, na 92 m2)

 Rok  otplate

do 20 godina

Nominalna  kamatna  stopa

 kamatne stope zavise od referentne kamatne stope i pravila obračuna iste definisanih u IRB RS

Naknada  za  obradu  zahtjeva

0,50% jednokratno od odobrenog iznosa

Sredstva obezbjeđenja

•  Založno pravo-hipoteka na nepokretnoj imovini koja je predmet kreditiranja ili drugoj nepokretnoj imovini i polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Komercijalne banke

•  Sudužnik po kreditu

•  Kreditno sposoban žirant

•  Administrativne zabrane, mjenice

EKS

EKS od 4,99% predstavlja efektivnu kamatnu stopa izračunatu na bazi iznosa kredit 100.000,00 KM, roka otplate 240 mjeseci i nominalne kamatne stope 4,71% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita(reprezentativni primjer je dat u Informacionom listu)

Napomena

Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Komercijalne Banke i/ili posjetite sajt  www.irbrs.org