Kupovina deviza


Banka po nalogu komitenta vrši otkup deviza sa deviznih računa odmah po dobijanju Zahtjeva za prodaju deviza. Zahtjev se dostavlja Banci na memorandumu komitenta .KM protivvrijednost prodatih deviza prenosi se na transakcioni račun komitenta odmah po dobijanju i obradi Zahtjeva.

Prodaja stranih sredstava plaćanja iz potencijala Banke


Banka nudi svojim komitentima prodaju stranih sredstava plaćanja iz potencijala Banke po najpovoljnijim tržišnim uslovima Komitenti kupuju strana sredstva plaćanja za poslove u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju ( otplata deviznih kredita, pokriće za ino doznake, za službeni put, plaćanje obaveza u efektivnom stranom novcu).

 

+387 51 244 734, 244 713

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija