Poslovanje sa efektivnim stranim novcem obavlja se u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim zakonskim propisima. Uplate i isplate efektive vrše se u sljedećim slučajevima:

  • plaćanja i naplate  u skladu sa Odlukom o plaćanju i naplaćivanju koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu
  • isplate efektivnog stranog novca za službeni put u inostranstvo i uplata efektive na osnovu povrata akontacije za službeni put u inostranstvo.


Plaćanje u poslovim sa inostranstvom može se vršiti i u efektivnom stranom novcu  u skladu sa Odlukom o načinu i uslovima pod kojima se može vršiti plaćanje i naplata u efektivnom stranom novcu i konvertibilnim markama u gotovini u poslovanju sa inostranstvom. Rezident, domaće pravno lice, može slobodno vršiti plaćanje obaveza prema inostranstvu, po osnovu izvršenog uvoza robe i usluga,u efektivnom stranom novcu i čekovima u protivvrijednosti strane valute do 3.000 evra mjesečno.

Naplata u poslovim sa inostranstvom može se vršiti i u efektivnom stranom novcu  u skladu sa Odlukom o načinu i uslovima pod kojima se može vršiti plaćanje i naplata u efektivnom stranom novcu i konvertibilnim markama u gotovini u poslovanju sa inostranstvom. Rezident, domaće pravno lice, može slobodno vršiti naplata potraživanja  prema inostranstvu, po osnovu izvršenog izvoza robe i usluga, u efektivnom stranom novcu i čekovima u protivvrijednosti strane valute do 10.000 evra mjesečno.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija