OKVIR ZA FINANSIJSKO PRAĆENJE

 

Svrha

 

Mogućnost korištenja različitih proizvoda u sklopu odobrenog iznosa

 

Iznos

 

U zavisnosti od kreditne sposobnosti

 

 

Rok

 

 

do 60 mjeseci

 

 

 

Moguć sadržaj okvira

 

Sve vrste kratkoročnih kredita

 

Sve vrste dugoročnih kredita

 

Garancije ( u domaćoj i stranoj valuti)

 

Akreditivi

 

Kamatna stopa

 

U skladu sa  važećom Odlukom Banke o aktivnim stopama privrednih subjekata- pravnih lica

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija