Korisnik kredita

Poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredne zadruge, uključujući i Start Up projekte, sa području Republike Srpske i distrikta Brčko

 

 

 

 

 

 

Svrha

Za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, što, između ostalog, uključuje:

- Priprema i održavanje primarne i sekundarne poljoprivredne proizvodnje

- Kupovina, izgradnja, adaptacija/rekonstrukcija objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

- Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme za poljoprivredu

- Tehnološko unapređenje kroz sisteme kvaliteta, novih tehnologija te energetske efikasnosti u cilju razvoja i savremenizacije u poljoprivrednoj proizvodnji

- Nabavka osnovnog stada u stočarstvu i matičnog jata u peradarstvu

- Nabavka nasada u voćarstvu, povrtlarstvu i proizvodnji ljekovitog i ukrasnog bilja

- Kapitalne investicije (izgradnja plastenika i staklenika, investiranje u prerađivačke kapacitete, hladnjače i sušare, ostale poljoprivredne investicije, organska proizvodnja)

- Nabavka repromaterijala za voćarstvo, povrtlarstvo, ratarstvo i ljekovito bilje, i dr.

- Finansiranje tekuće likvidnosti

 

Vrsta kredita

- kratkoročni krediti

- dugoročni krediti

Iznos

- u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Valuta isplate

- KM ili KM uz valutnu klauzulu u EUR

 

Rok

- od 3 mjeseca do 12 mjeseci - kratkoročni krediti, revolving krediti

- od 13 mjeseci do 120 mjeseci – dugoročni krediti

(za kredite za obrtna sredstva max.rok otplate 60 mjeseci)

Grace period

- do 12 mjeseci

Kamatna stopa

(promjenjiva)

- za kratkoročne kredite 4,90% godišnje,

- za dugoročne kredite 5,30% plus šestomjesečni Euribor

Naknade

- do 1,00% od iznosa odobrenog kredita, min. 50,00 KM

Obezbjeđenje

Obezbjeđenje zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i ročnosti kredita

Napomena

Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu BPŠ Banke i/ ili pogledajte na www.garantnifondrs.org

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija