Korisnik kredita

Korisnici sredstava po garantnim linijama su lica sa sjedištem u Republici Srpskoj i fizička lica i preduzetnici sa prebivaslištem u Republici Srpskoj, kao i pravna lica sa sjedištem u Brčko Distriktu čiji većinski vlasnik posjeduje državljanstvo Republike Srpske i fizička lica i preduzetnici sa prebivalištem u Brčko Distriktu koja posjeduju državljanstvo Republike Srpske.

Garantni Fond Republike Srpske izdaje garancije na ime obezbjeđenja dijela kredita kojeg banka odobrava korisnicima sredstava po garantnim linijama, u slučaju da korisnici sredstava ne mogu ponuditi adekvatno obezbjeđenje kredita koje banka zahtijeva.

 

 

 

 

 

 

Vrste garantnih linija

- za početne poslovne aktivnosti

- za poljoprivredna gazdinstva

- za poljoprivredu

- za preduzetnike

- za privredna društva

- za podršku izvozu

- za početne poslovne aktivnosti na području razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija

- za početne poslovne aktivnosti na području razvoja seoskog, lovnog, ribolovnog i eko turizma

- za početne poslovne aktivnosti u sektoru uzgoja i prerade jagodičastog voća

- za početne poslovne aktivnosti u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva

Namjena

- nabavka osnovnih i obrtnih sredstava u svrhu pokretanja, modernizacije ili proširenja poslovne djelatnosti i održavanje likvidnosti

- plaćanje poreskih obaveza

- refinansiranje ranije garantovanih kredita kod iste banke ili druge finansijske organizacije

- refinansiranje ranije negarantovanoh kredita koje se vrši putem druge banke ili druge finansijske organizacije

 

Iznos

Garancije po garantnim linijama iznose najviše do 50% od vrijednosti kredita. Maksimalni iznos garancija u apsolutnom iznosu kreće se od 25.000 KM do 1.500.000 KM ovisno o kojoj se garantnoj liniji radi

 

 

 

 

Ostali uslovi

- period otplate kredita utvrđuje se u skladu sa odlukom   banke ili druge finansijske organizacije

- grace period utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije

- period važenja garancije utvrđuje se u skladu sa odlukom banke ili druge finansijske organizacije za svaki pojedinačni plasman

- dokumentacija koju potencijalni nalogodavac garancije podnosi uz zahtjev je dokumentacija koju propisuje banka ili druga finansijska organizacija koja plasira kredit.

 

 

 

Napomena

uslovi odobravanja kredita uz obezbjeđenje garancijom Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka (GFRS) su propisani od strane GFRS i može se desiti da su uslovi promijenjeni u odnosu na poslednje ažurirane podatke na stranici Banke, u skladu sa čim će se zahtjev za kredit razmatrati po uslovima važećim na dan podnošenja zahtjeva

Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu BPŠ Banke i/ ili pogledajte na www.garantnifondrs.org

 

Napomena: uslovi odobravanja kredita uz obezbjeđenje garancijom Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka (GFRS) su propisani od strane GFRS i može se desiti da su uslovi promijenjeni u odnosu na poslednje ažurirane podatke na stranici Banke, u skladu sa čim će se zahtjev za kredit razmatrati po uslovima važećim na dan podnošenja zahtjeva.

 

Više informacija možete dobiti u svim filijalama i agencijama BPŠ Banke AD Banja Luka.

 

+387 51 244 746, 244 754, 244 756

 

office@bpsbl.com

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija