DUGOROČNI KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

Svrha kredita

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje izvoza

- finansiranje tekuće likvidnosti

- refinansiranje kredita kod drugih banaka

- ostale namjene

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Valuta

- KM sa valutnom klauzulom

- devizni kredit (EUR)

Kamatna stopa

u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocjene finansijske situacije klijenta kao i ponuđenih sredstava obezbjeđenja

Rok otplate kredita

·  do 36 mjeseci za nabavku obrtnih sredstava uz grace period do 6 mjeseci;

·  do 60 mjeseci za nabavku trajnih obrtnih sredstava i refinansiranje kredita sa grace periodom do 12 mjeseci

Način otplate

mjesečni anuiteti ili rate

 

DUGOROČNI KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA BEZ VALUTNE KLAUZULE

Svrha kredita

- finansiranje obrtnih sredstava

- finansiranje tekuće likvidnosti

- finansiranje izvoza

- refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama

- ostale namene

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Valuta

- KM (bez valutne klauzule)

Kamatna stopa

u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocene finansijske situacije klijenta kao i ponuđenih sredstava obezbjeđenja

Rok otplate kredita

- do 18 mjeseci (u zavisnosti od veličine klijenta)

- grace period do 6 mjeseci

Način otplate

- mjesečne rate,

- mjesečni anuiteti

 

INVESTICIONI KREDIT

Svrha kredita

- kupovina opreme, mašina

- kupovina, izgradnja poslovnog prostora

- refinansiranje sopstevene investicije

- refinansiranje kredita kod drugih banaka

- legalizacija izgrađenih objekata

Iznos kredita

u zavisnosti od vrijednosti investicije, kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

Valuta

- KM sa valutnom klauzulom

- devizni kredit (EUR)

Kamatna stopa

u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocene finansijske situacije klijenta kao i ponuđenih sredstava obezbjeđenja

Rok otplate kredita

-  do 60 mjeseci za kupovinu mašina i opreme

-  do 84 mjeseca za kupovinu i izgradnju poslovnog prostora

-  grace period do 6 mjeseci za kupovinu mašina i opreme i kupovinu poslovnog prostora, odnosno do 12 mjeseci za izgradnju poslovnog prostora

Način otplate

Mjesečni/tromjesečni anuiteti ili rate

 

DUGOROČNI KREDIT ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

Svrha kredita

finansiranje kupovine motornih vozila

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

Kamatna stopa

u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa Bankom, ocene finansijske situacije klijenta kao i ponuđenih sredstava obezbjeđenja

Rok otplate kredita

- od 13 do 60 mjeseci

- grace period do 3 mjeseca

Način otplate

mjesečni anuiteti ili rate

KREDIT POKRIVENI 100% DEPOZITOM

Iznos kredita

U zavisnosti od visine depozita

Rok otplate kredita

Prema zahtjevu klijenta

Način otplate

Mjesečni/tromjesečni anuiteti, otplata na kraju perioda

Posebni uslovi

Banka neće finansirati špekulativne poslove i poslove koji su u suprotnosti sa Zakonom

 

Više informacija možete dobiti u svim filijalama i agencijama BPŠ Banke AD Banja Luka

 

+387 51 244 746, 244 754, 244 756

 

office@bpsbl.com

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija