Na zahtjev klijenta BPŠ Banka a.d. Banja Luka izdaje sve vrste garancija (plativih i činidbenih) ili okvirni ugovor za izdavanje pojedinačnih garancija.


Namijenjene su svim klijentina Banke koji zbog prirode posla često moraju da koriste akreditive i bankarske garancije a preduslov za izdavanje je kreditno sposoban klijent. Garancija/akreditiv se izdaje na period od 12 mjeseci ili duže u zavisnosti od posebnog sporazuma sa klijentom, a iznos zavisi od finansijske namjene, klijentovih finansijskih pokazatelja, ponuđenog obezbjeđenja i drugih parametara po odluci Banke.
   
+387-51 244 746

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija