Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka izdaje akreditive i garancije prema korisnicima u zemlji i inostranstvu, po nalogu klijenata i to:

 

·         Plative garancije : po svim vrstama kredita – finansijskim, komercijalnim, za obezbjeđenje plaćanja (odloženo plaćanje robe i usluga)

·         Činidbene garancije : za licitaciju, za dobro izvršenje posla, za povrat avansa, za povrat garantnog depozita, po lizing poslovima, i sl.

 

U skladu sa potrebama klijenata, posao oko izdavanja garancija i akreditiva može se regulisati okvirnim ugovorom o izdavanju pojedinačnih garancija/akreditiva.
Ova mogućnost je namjenjena svim klijentima banke koji zbog prirode posla često koriste akreditive i bankarske garancije. Garancije/akreditivi se izdaju na period od 12 mjeseci ili duže u zavisnosti od posebnog sporazuma sa klijentom, a iznos zavisi od finansijske namjene, klijentovih finansijskih pokazatelja, ponuđenog obezbjeđenja i drugih parametara po odluci Banke.

Više informacija možete dobiti u svim filijalama i agencijama BPŠ Banke AD Banja Luka

051/244-746 i 051/051/244-756.
   
office@bpsbl.com

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija