VISA Prepaid je debitna kartica koja se izdaje na zahtjev fizičkih lica, vezana je za namjenski račun i može se koristiti u zemlji i inostranstvu, kao i na internetu te je prikladna za sve vaše potrebe.

 

Osnovna obilježja VISA Prepaid kartice su:

 • Kartica funkcioniše na osnovu „on-line“ principa i korisnik može koristiti karticu samo do iznosa sredstava raspoloživih na namjenskom računu;
 • za naknade predviđene Tarifom naknada vrši se automatsko zaduženje namjenskog računa korisnika Kartice;
 • za izdavanje i korišćenje kartice naplaćuju se naknade prema važećoj Tarifi naknada koje se primjenjuju u poslovanju Banke;
 • korisnik/kupac kartice ne može zahtijevati izdavanje dodatnih kartica;
 • zahtjev za izdavanje VISA Prepaid kartice može podnijeti samo punoljetno fizičko lice - vlasnik partije; Vlasnik partije je istovremeno i korisnik kartice;
 • kupac kartice – fizičko lice je istovremeno i korisnik iste;
 • izdaje se fizičkim licima;
 • izdaje se sa rokom važenja do 4 godine;
 • može se koristiti u zemlji i inostranstvu na mjestima na kojima je istaknut znak “VISA” za:
  • bezgotovinska plaćanja robe i usluga na prodajnim mjestima;
  • podizanje gotovine na bankomatima;
  • bezgotovinska plaćanja robe i usluga putem interneta

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija